بایگان

574,000 تومان

شناسه محصول: 730 دسته:

توضیحات

معرفی دوره

بایگان امور اداری کسی است که بتواند از عهده تشکیل پرونده های مختلف اداری، تحویل و تحـول آنهـا و بایگـانی اسناد و مدارک، پرونده ها و اسناد خرید ها و … کد گذاری آنها با روش های مختلف اعم از دستی و کامپیوتری برآید.

توضیحات تکمیلی

پیش نیاز:

دوره ICDL مقدماتي