برنامه نویسی سیستم فازی در Matlab

762,000 تومان

شناسه محصول: 396 دسته:

توضیحات

معرفی دوره

برنامه نویس سیستم فازی در Matlab از شایستگی گروه فناوری اطالعات می باشد. متلب یک محیط نرم افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامه نویسی نسل چهارم است کاربردهای مهندسی در ابعاد تئوری و عملی،منطق فازی را مورد بررسی قرار می دهد. تکنیک های مختلف مورد استفاده در سیستم های فازی ، شبیه سازی سیستم های فازی، تصمیم گیری فازی، طبقه بندی و شناسایی الگوی فازی، محاسبات فازی، سیستم های کنترل فازی، بهینه سازی فازی، رگرسیون خطی فازی، استنتاج فازی، و شناسایی سیستم های فازی با استفاده از محیط شبیه سازی Matlab انجام می شود.

 

توضیحات تکمیلی

پیش نیاز:

ندارد