برنامه نویسی شبکه های عصبی در Matlab

897,000 تومان

شناسه محصول: 397 دسته:

توضیحات

معرفی دوره

برنامه نویس شبکه های عصبی در Matlab از شایستگی گروه فناوری اطالعات می باشد.. شبکه های عصبی مصنوعی یا( Networks Neural Artificial (به اختصار (ANN (ابزارهایی مهم در میان مباحث هوش محاسباتی به حساب می آیند در کاربردهایی همچون طبقه بندی، خوشه بندی، تشخیص الگو، مدل سازی و تقریب توابع، کنترل، تخمین و بهینه سازی مورد استفاده قرار می گیرند. این شبکهها برای تخمین (Estimation (و تقریب (Approximation(کارایی بسیار بالایی از خود نشان داده اند. برای شبیه سازی کلیه ی موارد پردازشی از جمله هوش مصنوعی ،مهندسی پزشکی،برق ،کشاورزی ، مخابراتی و الکترونیکی تا کمک در نجوم و فضا نوردی کاربرد دارد.

توضیحات تکمیلی

پیش نیاز:

ندارد