تولید کننده چند رسانه ای سه بعدی

3,887,000 تومان

شناسه محصول: 375 دسته:

توضیحات

معرفی دوره

تولیدکننده ی چند رسانه ای سه بعدی در حوزه ی مشاغل فن آوری اطلاعات می باشد. از شایستگی هـای ایـن شـغل میتوان طراحی و تولید انیمیشن هاو تصاویر و فضاهای سه بعدی،کار بـا جلـوه هـای ویـژه ،رندرسـازی و نـور پـردازی ویدیوهای چند رسانه ای،تولید خروجی از پروژه،تولید پروژه،راهبری و طرح کسب و کار برای تولیدکننده چند رسانه ای ۳ بعدی را نام برد. این شغل با کلیه مشاغل تحلیلگر سیستم های چند رسانه ای و تولید محتوا، طراحان و تولید کنندگان چند رسانه ای و تولید محتوا ،طراحی و توسعه سیستم های مبتنی بر وب ،آموزش و کسب و کار در ارتباط است.