دوره تهیه و تدوین پروپوزال

360,000 تومان

شناسه محصول: 680 دسته:

توضیحات

  •  توانایی معرفی و شناخت پروپوزال
  •  توانایی بررسی انواع پروپوزال
  •  توانایی انتخاب موضوع پروپوزال
  •  توانایی بیان مساله به روشهای مختلف
  •  توانایی طرح ضرورت و روشهای طراحی سوالات تحقیق
  •  توانایی طرح اهداف، اهمیت و پیشینه تحقیق
  •  توانایی بررسی انواع روشهای تحقیق و پیشنهاد بهترین روش تحقیق (روش شناسی)
  •  توانایی بررسی انواع روشهای تحقیق و پیشنهاد بهترین روش تحقیق (روش شناسی)
  •  توانایی استفاده از روشهای برآورد هزینه ها و تقسیم مالی
  •  توانایی استفاده از روشهای بیان نتایج

 

توضیحات تکمیلی

پیشنیاز:

ندارد