روش تحقیق در شبکه های اجتماعی

495,000 تومان

شناسه محصول: 132 دسته:

توضیحات

  •  روش های تحقیق و پژوهش
  •  روش های تحقیق کمی
  •  روش های تحقیق کیفی
  •  مقایسه تحقیق کمی و تحقیق کیفی
  •  روش شناسی
  •  تحلیل شبکه های اجتماعی و تحقیق در آن
  •  مفاهیم تخصصی تحلیل شبکه های اجتماعی

روش تحقیق در شبکه های اجتماعی با توجه به گسترش روزافزون انواع مختلف رسانه ها ی اجتماعی و بخصوص شبکه ها ی اجتماعی مجازی جزء شایستگی های لازم محققان و پژوهشگران حوزه های مختلف در کشور و در حوزه فناوری اطلاعات و علوم اجتماعی و علوم سیاسی است. از کارهای این شایستگی میتوان بررسی و مقایسه روش تحقیق و پژوهش،بررسی مباحث نظری در باب پژوهش در شبکه های اجتماعی،انجام روش های کمی پژوهش در شبکه های اجتماعی،انجام روش های کیفی پژوهش در شبکه های اجتماعی،کار با نرم افزار تحلیل شبکه اجتماعی،پیاده سازی شبکه نگاری و بررسی روش های ترکیبی مطالعه در شبکه های اجتماعی را نام برد. این شایستگی با مشاغل و شایستگی هایی مانند مدیران در هر سطح، ناظران و مسئولان سیاستگذار ومدرسین در ارتباط است.

توضیحات تکمیلی

پیشنیاز:

رايانه كارICDL درجه 2