مدیر BI در فناوری اطلاعات (هوش تجاری)

1,184,000 تومان

شناسه محصول: 198 دسته:

توضیحات

معرفی دوره

این شایستگی مربوط به حوزه فناوری اطلاعات می باشد. مدیر BI در فناوری اطالعات (هوش تجاری) دارای شایستگی های کار با هوش تجاری ، کار با انبارهای داده ، تحلیل کسب و کار و بصریسازی دادهها ، داده کاوی، متن کاویی و وب کاوی ، مدیریت عملکرد کسب و کار و پیادهسازی شبکه های عصبی برای داده کاوی است. این شایستگی با مشاغلی نظیر راهبر پروژه های فناوری اطلاعات ؛ تحلیلگر سیستمهای اطلاعاتی و برنامه نویسان در ارتباط میباشد.

توضیحات تکمیلی

پیش نیاز:

ندارد