مشاوره تاسیس آموزشگاه

619,000 تومان

شناسه محصول: 742 دسته:

توضیحات

معرفی دوره

مشاوره تاسیس آموزشگاه شغلی ازحوزه مدیریت آموزشی است که وظایفی از قبیل تشریح ساختار و طبقه بندی آموزش درکشور، ماموریت ورسالت سازمان، وضعیت فعلی آموزشگاه ها درمنطقه /شهر/استان، تکالیف ومفادقانون کار،ضوابط اجرایی،طرح کسب و کار،منابع و استانداردهای آموزشی، روش های آموزشی، دستورالعمل و ضوابط اجرایی آموزشی.

توضیحات تکمیلی

پیش نیاز:

ندارد