مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش

5,022,800 تومان

شناسه محصول: 191 دسته:

توضیحات

معرفی دوره

مهندس کامپیوتر در مدیریت دانش کسی است که با استفاده از فناوری های KM(مدیریت دانش) و CRM(مدیریت برخورد با مشتری) بتواند به شرکت ها در عرصه رقابت با دیگران کمک نماید . همچنین کسی است که بتواند دانش روز را با ساختار IT ترکیب و یکسان نماید. نحوه ساختن تیم های کاری و تمرینات ضروری در تیم و آموزش اعضاء تیم را جهت انجام یک پروژه در حد عالی را ارائه دهد.

توضیحات تکمیلی

پیش نیاز:

ندارد