مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه

2,870,000 تومان

شناسه محصول: 192 دسته:

توضیحات

معرفی دوره

مهندس کامپیوتر در مدیریت کیفیت پروژه یک کارشناس ارشد کامپیوتر است که علاوه بر رهبری و مدیریت پروژه های کامپیوتری در مراکز و شرکتها و سازمانهاو مشابه آن در خصوص کامپیوتروIT ،ICT ،IKT و مشابه آن با توجه به آموخته های خود میتواند مدیریت کیفیت پروژه های مربوطه را نیز انجام دهد.

توضیحات تکمیلی

پیش نیاز:

ندارد