مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار

2,655,000 تومان

شناسه محصول: 193 دسته:

توضیحات

معرفی دوره

مهندس کامپیوتر در مهندسی مجدد پردازش کسب و کار ازعهده شناخت (-re process business ،BUSINESS PROCESS مدلسازی، CUSTOMER اهداف با کار، engineering (BPR BUSINESS خصوص در REDESIGNING ،BUSINESS PROCESS آنالیز RE-ENGINEERED PROCESS خصوص در ROLLING OUT انجام، PROCESS برخواهد آمد همچنین کسی است که توانایی انتخاب ،سازماندهی و پیاده سازی یک پروژه -re business engineering با استفاده از UML/CLAMBREو افزایش رضایت مشتری با طراحی پروسسهای هماهنگ با نیازهای مشتری وشناخت نشانه های ویژه عدم کارایی پروژه بازرگانی ،دستیابی به فوائد قابل رقابت در مورد سرمایه گزاری روی فرصتهای فناوری ابزارهای UML برای برنامه های کاربردی را داشته باشد.

توضیحات تکمیلی

پیش نیاز:

ندارد