نصب و نگهداری ملزومات شبکه

574,000 تومان

شناسه محصول: 326 دسته:

توضیحات

نصب و نگهداری ملزومات شبکه :این استاندارد دربرگیرنده و پوشش دهنده شیوه استانداردی مناسب به منظور مدیریت و پیاده سازی ملزومات شبکه است. عناصر شایستگی کنترل کننده مرکزی، توزیع بسته ای با سوئیچ، مسیریابی، بررسی و شناسایی پل (Bridge)، بررسی و شناسایی دروازه (Gateway)، سوکت زدن و کابل کشی در آن تشریح شده است. همچنین معیار عملکرد هر عنصر شایستگی نیز براساس استاندارد ملی فنی و حرفه ای احصاء گردیده است.

توضیحات تکمیلی

پیشنیاز:

ندارد