نگارنده ی نامه به زبان انگلیسی

574,000 تومان

شناسه محصول: 745 دسته:

توضیحات

معرفی دوره

از آنجایی که زبان انگلیسی به عنوان نخستین زبان بین المللی دنیا در اکثر روابط و مکاتبات بین کشورها استفاده می گردد، لذا کارآموز این شایستگی باید قادر باشد مکاتبات مختلف زبان انگلیسی از قبیل نامه های شغلی، اجتماعی، تجاری، اقتصادی، تحصیلی و … را به شیوه ای موثر و صحیح و با رعایت اصول و استانداردهای بین المللی انجام دهد.

توضیحات تکمیلی

پیش نیاز:

کاربررایانه و اینترنت و WORD