کاروری FLASH

347,000 تومان

شناسه محصول: 341 دسته:

توضیحات

آموزش Flash Mx

آموزش Flash Mx – یکی از بهترین و محبوب ترین نرم افزارها برای ساخت انیمیشن های کارتونی دو بعدی ، بازی های آنلاین ، و بنرهای تبلیغاتی اینترنتی است.

به همین دلیل هم هست که امروزه هر سایت اینترنتی را که باز کنید حداقل چند انیمیشن Flash در آن خواهید دید ، از منو های سایت گرفته تا بنرهای تبلیغاتی همچنین بیش از ۹۰ درصد بازی های آنلاین توسط Flash ساخته می شوند و تقریبا نیمی از کارتون ها و انیمیشن های دوبعدی با فلش طراحی می گردند.

مهم ترین ویژگی انیمیشن های فلش ، استفاده از تصاویر برداری (Vector) میباشد به همین دلیل حجم فایل های فلش نسبت به سایر فرمت های تصویری بسیار کمتر است .

امکان کد نویسی آسان به زبان Action Script برای کنترل اشیا و تصاویر در انیمیشن ، از دیگر قابلیت های منحصر به فرد فلش میباشد.

بطور کلی ﮐﺎرور FLASH از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺣﻮزه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ، وﻇﺎﯾﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﺠﺎد و وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﻨﺎد FLASH ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﻫﺎ ، اﺷﯿﺎ ، ﺧﻄﻮط ، ﻣﺘﻮن ، دﮐﻤﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﮐﺎر ﺑﺎ ActionScript و اراﺋﻪ ﺧﺮوﺟﯽ Flash Movie را در ﺑﺮ دارد .

ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ، ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ، ﻃﺮاﺣﯽ وب و ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪ ای در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .

توضیحات تکمیلی

پیشنیاز

کاربر عمومي رايانه شخصي