کارور شبکه اینترنت Internet Network Operator E-learning

430,000 تومان

شناسه محصول: 126 دسته:

توضیحات

  •  موتورهای جستجو
  •  جستجو از طریق مرورگر وب
  •  بررسی سایر موتورهای جستجو
  •  جستجوی صفحه وب
  •  سایتهای اشتراک گذاری عکس
  •  شبکه سازی اجتماعی
  •  بهبود تماسهای کسب و کار
  •  سایر سایتهای شبکه سازی اجتماعی
  •  آداب معاشرت در شبکه سازی اجتماعی

کارور شبکه اینترنت در روزه فناوری اطالعات میباشد. از توانمندی های کارور کارور شبکه اینترنت میتوان، ورود به اینترنت ، مرور وب جهان وستر ، وبگردی ایمن و مطمئن در وب ، جستجوی اطالعات در وب ، انجام امور عمومی در وب ، کار با رسانههای اینترنتی ، شبکهسازی اجتماعی ، خرید و فروش آنالین ، برقراری ارتباط از طریق ایمیل ، بهبود امنیت ایمیل و رریم خصوصی ، برقراری ارتباط از طریق چت و پیامرسانی آنی و ساخت و مطالعه وبالگها را نام برد. کارور شبکه اینترنت با تمامی مشاغل روزه فناوری اطالعات و روزه مشاغل دیگر که با کامپیوتر کار میکنند ارتباط دارد.

توضیحات تکمیلی

پیشنیاز

رايانه كار ICDL درجه 2