کارور Word

358,700 تومان

شناسه محصول: 124 دسته:

توضیحات

معرفی دوره

کارور Word در حوزه مشاغل کامپیوتر و فناوری اطلاعات قرار دارد. از مهارتهای آن میتوان دستکاری متن،فرمت بندی متن، فرمت بندی پاراگراف، کار با حاشیه ها و Tabها و Find ،کار با شیوه ها، فرمت بندی صفحه و چاپ سند، کار با عکسها، کار با سرصفحه ها و پانویسها، تنظیم متن، کار جدول ومتون ستونی و کار با پاورقیها و
تهنویسها را نام برد. کارور Word با مشاغلی مانند تهیه کنندگان اسناد، مدیران، کارشناسان، نویسندگان و کلیه مراکز نشر و چاپ در ارتباط است.

توضیحات تکمیلی

پیش نیاز:

رايانه كار ICDL درجه 2 يا كارور رايانه