دوره آمادگی شغلی

323,000 تومان

شناسه محصول: 652 دسته:

توضیحات

شرح استاندارد آموزش شایستگی :

آمادگی شغلی شایستگی است در حوزه خدمات آموزشی و شامل کارهایی چون بررسی و شناخت مشاغل مورد نظر بررسی جریان کار و فعالیتها بررسی و شناخت مواد، تجهیزات، ابزار و ماشینآالت مربوط بکارگیری موضوعات و مسائل جانبی شغل مورد نظر مانند ایمنی، اقتصادی، سختی و پیچیدگی کار و…. شناسایی و تعریف مساله و ارائه راه حل مساله تصمیم گیری حل مساله مدیریت اضطراب و بیان نافذ وگفتار تاثیر گذار بررسی، تعاریف و عناصر ارتباطی انتقال پیام و دریافت پیام استراتژی ها و تاکتیک های مذاکره ادراک و ارتباط در مذاکرات اصول و فنون مذاکرات اثربخش مشارکت دادن افراد در کارگروهی حل تعارض در کارهای گروهی کارگروهی و تیمی می باشد.

 

توضیحات تکمیلی

پیشنیاز:

ندارد